1. WIZYTÓWKA/SZABLON (od 370z? brutto):
- indywidualna grafika, uzupe?nienie tre?ci
(z dostarczonych materia?ów klienta)
- domena przez pierwszy rok i hosting do 3-mcy GRATIS!
strona zawieraj?ca podstawowe informacje o firmie lub proponowanej us?udze. Zawarto?? podstron max. 2szt. (np. kontakt, g?ówna); w przypadku szablonu max 4 odno?niki. Struktura - bez panelu administracyjnego.

2. STRONA STATYCZNA (od 750 z? brutto):
- indywidualna grafika, uzupe?nienie tre?ci (z dostarczonych materia?ów klienta)
- do 5 podstron, formularz kontaktowy, odno?nik do facebooka, tweetera i innych
- brak panela administracyjnego
-
domena przez pierwszy rok i hosting do 6-mcy GRATIS!
Niekiedy firmy decyduj? si? na takie strony ze wzgl?du na ma?? ilo?? wykonywanych zmian na stronie, co i tak w d?u?szej perspektywie pod wzgl?dem kosztów wychodzi podobnie, bo ka?da zmiana na stronie kosztuje

Przyk?adowo: firma zamawia stworzenie strony statycznej np. 4-6 podstron z indywidualn? grafik? i p?aci za t? us?ug? ok 600-700z? brutto. W przeci?gu roku zmienia si? np. kadra, dochodz? dodatkowe us?ugi i trzeba doda? dodatkowe strony, czyli dodatkowy koszt np. 300-500z? ju? w pierwszym roku (przyjmuj?c, ?e ka?da zmiana kosztuje od 40 do 60z? – czyli jedna zmiana strony na miesi?c).

3. STRONA STATYCZNA plus (od 984 z? brutto)
-
indywidualna grafika, uzupe?nienie tre?ci (z dostarczonych materia?ów klienta)
- do 5 podstron, formularz kontaktowy, odno?nik do facebooka, tweetera i innych
- Panel administracyjny prosty do??czony tylko do 1-2 podstron strony
-
domena przez pierwszy rok i hosting do 6-mcy GRATIS!
- elementy grafiki ruchomej-animacje!
Filmy reklamowe - opcja dodatkowa-p?atna

Przyk?adowo: firma zamawia stworzenie strony statycznej plus np. 4-6 podstron z indywidualn? grafik? i p?aci za t? us?ug? ok 800-1000 z? brutto, poniewa? ma w planach umieszcza? co np. 2 tyg mowe promocje, nowo?ci lub inne informacje w zak?adce: "Oferta", "Promocje" lub "Cennik".


4. STRONA DYNAMICZNA Z PANELEM CMS. (wycena na tel.)
- indywidualna grafika, uzupe?nienie tre?ci (do 3 podstron z dostarczonych materia?ów klienta)
- do 5-10 podstron, formularz kontaktowy, odno?nik do facebooka, tweetera i innych
- Panel administracyjny - autorski CMS (wszystkie podstrony)-
system u nas stworzony pozwala unikn?? du?ych kosztów pozycjonowania- wystarczy uzupe?nia? stron? raz na m-c!
-
domena przez pierwszy rok i hosting do 6-mcy GRATIS!
- elementy grafiki ruchomej-animacje!
Filmy reklamowe - opcja dodatkowa-p?atna

Strony internetowe, których tre?? jest „zmienna” np. portale og?oszeniowe, fora dyskusyjne, serwisy informacyjne itp. W obecnych czasach poza funkcjonalno?ci? tworzonego serwisu www istotnym argumentem jest dostosowanie strony do potrzeb klienta np. specjalistyczne funkcje formularzy lub zmienny uk?ad strony / grafiki.

Przyk?adowo: firma zamawia stworzenie strony dynamicznej np. 5-7 podstron z indywidualn? grafik? i p?aci za t? us?ug? jednorazowo, poniewa? ma w planach umieszcza? co np. 2 tyg promocje, nowo?ci lub inne informacje na stronie, dodawa? animacje, banery, itd.. Czyli zyskuje na czasie dotarcia informacji nowych do klienta oraz na kosztach uzupe?niania strony przez firme zewnetrzn? np. nasz?, nawet do 1000z?/rok.

5. STRONA ANIMOWANA (FLASH): (wycena na tel. )
- indywidualna grafika, uzupe?nienie tre?ci (do 3 podstron z dostarczonych materia?ów klienta)
- do 5-10 podstron animowanych, formularz kontaktowy, odno?nik do facebooka, tweetera i innych
- Panel administracyjny - autorski CMS (wszystkie podstrony)
-
domena przez pierwszy rok i hosting do 6-mcy GRATIS!
- elementy grafiki ruchomej-animacje!

- Filmy reklamowe - wycena indywidualna.

Oferta dla firm, które sprzedaj? wysokiej klasy towar albo us?ug? gdzie strona tworzona pod ich klientów musi posiada? jeszcze jedn? wa?n? ceche: musi by? "bogata", " odjazdowa", z ruchomym t?em, "Elegancka" itd.

Przyk?adowo: firma zamawia stworzenie strony animowanej, poniewa? prowadzi sklep z towarem presti?owym, znanym na rynku jako "wysoka pó?ka". Cche podkre?li? warto?? swoich towarów i podnie?? sprzeda? pokazuj?c oferte swego sklepu równie? na stronie www. Ewentualnie zamawiaj?c tak? us?ug? firma mo?e chcie? wyrózni? sie na rynku nie tylko lokalnym, by klient zapami?ta? strone jako "niesamowicie atrakcyjn?" i chcial zakupic towar np. w sklepie stacjonarnym po obej?eniu strony.

6. STRONA  Z AUTORSKIM CMS z funkcj? responsywno?ci: (wycena na tel. )
- indywidualna grafika, uzupe?nienie tre?ci (do 3 podstron z dostarczonych materia?ów klienta)
- do 5-10 podstron, formularz kontaktowy, odno?nik do facebooka, tweetera i innych
- Panel administracyjny - autorski CMS (wszystkie podstrony)
- Strona skalowana, dopasowana na urz?dzenia równie? mobilne: telefony, tablety, inne.
-
domena przez pierwszy rok i hosting do 6-mcy GRATIS!
- elementy grafiki ruchomej-slidery w cenie

- Filmy reklamowe - wycena indywidualna.

Oferta dla firm, które sprzedaj? wysokiej klasy towar albo us?ug? gdzie strona tworzona pod ich klientów musi posiada? jeszcze jedn? wa?n? ceche: musi by? "bogata", " odjazdowa", z ruchomym t?em, "Elegancka" itd. z mozliwo?ci? skalowania si? na rózne urz?dzenia mobilne. Strona która dobrze wygl?da na ka?dym pulpicie, ekranie, no?niku, czy w pionie, czy w poziomie.

Przyk?adowo: firma zamawia stworzenie takiej strony, poniewa? prowadzi sklep z towarem presti?owym, znanym na rynku jako "wysoka pó?ka". Cche podkre?li? warto?? swoich towarów i podnie?? sprzeda? pokazuj?c ofert? swego sklepu równie? na innych no?nikach informacji typu telefon, tablet, inne. Ewentualnie zamawiaj?c tak? us?ug? firma mo?e chcie? wyrózni? sie na rynku nie tylko lokalnym, by klient zapami?ta? strone jako "niesamowicie atrakcyjn?" i chcia? zakupi? towar np. w sklepie stacjonarnym po obej?eniu strony.

7. STRONA OPARTA NA DARMOWYM CMS (od 900 z? brutto):
- prosta grafika szablonowa, uzupe?nienie tre?ci (z dostarczonych materia?ów klienta)
- konfiguracja panela administracyjnego darmowego
-
domena przez pierwszy rok GRATIS!

Konfiguracja darmowych systemów Joomla, oscommerce, php-nuke, wordpress i wiele innych. Dla firm potrzebuj?cych szybko i tanio stron? internetow? z mo?liwosci? edycji podstron. Taki wybór nie gwarantuje obnizenia kosztów pozycjonowania, jak w przypadku autorskich realizacji.

8. Opcje dodatkowo p?atne:
- wykup zdj?? w ilo?ci wi?kszej ni? standard
- pisanie tre?ci, promocji wg wskazówek klienta (op?ata zrycza?towana za ca?o?? zamówienia, nim. 100z? brutto)
- modu?y dodatkowe, np. ksi?ga go?ci, slaider, formularz zamówie?, itp.
- opcje j?zykowe, t?umaczenia
- inne.

Przyk?adowe realizacje znajduj? si? pod tymi adresami, b?d? tutaj:
www.panzetbis.pl
www.chwesiuk-hair.pl
www.foto-siemek.zgora.pl
www.u-lecha.pl
www.macburger.pl
www.gead.pl
www.pokoje-hotelowe.zgora.pl
www.bubuland.pl
www.sunshinestudio.ie
www.oncafe.pl
www.portrety-karykatury.pl
www.sikora.zgora.pl
www.lakiernia.zgora.pl
www.pizzapalermo.zgora.pl
www.myjnia-lux.zgora.pl
www.portrety-karykatury.pl
www.zbojnickagrota.eu
www.tanshot.pl
www.pizzeria-napoli.zgora.pl
www.ettore.net.pl
www.niemieckie-owczarki.pl
www.belista.eu

 


Galeria:

szyld_litery_3doklejanie_okien_folia_do_szklatabliczka_przydrzwiona_na_dystansach_plexaoklejanie_auta_folia_wylewanalitery_3d_styrodur_kolory_zielona_gora_literkitablica_reklamowa_szyld_lubuskieoklejenie_okien_folia_owv_siatka_zielona_gorapotykacz_koziolek_stojak_reklamowy_zielonba_gorabony_numerowanelitery_styrodur_plexaoklejanie_okien_zielona_goraplakaty_zielona_gora_wydruktablica_reklamowa_litery_styrodur_malowanystyrodur_malowany_litery_3dkaseton_folia_plexa_owalny_konstrukcja2okleajnie_tablic_folia_odblaskowapotykacz_z_grafika_folia_odblaskowatablica_dibond_na_dystansach_folia_kolorpotykacz_metalowy_z_grafikalitery_3d_malowany_styrodur_montazoklejanie_auta_folia_kolorlitery_3d_styrodur_fakturaszyld_reklamowy_styrodur_dibond_3dtabliczki_naklejane_kieszen_pcvoklejanie_szyb_folia_mrozona_od_srodkaoklejanie_okien_wystawowych_folialitery_wycinane_z_plexy_naklejane_na_scianefolia_mrozona_oklejanie_okien_zielona_goraoklejanie okienfolia_zadrukowana_monomerycznadibond_styrodur_folia_szyld_3dplexa przezroczysta okejona foli? na dystansachfolia matowa kolorowa- oklejenie szybyszyld na dystansach plexa 5-8mm przeroczysta, zadruk kolorowa foliakaseton pod?wietlany ledy; oklejony foli? kolorow?styrodur niemalowany monta?frezowana plexi 10mm ledy folia mro?onaplexa przezroczysta okejona foli? na dystansachstojak reklamowy oklejonyszyld_dibond_frezowany_plexa_logodibond_czarny_styrodur_folia_szyld_3dsiatka mesh mocowana podno?nikiemzas?anianie pomieszcze?, oklejanie okienfolia_mrozona_oklejanie_pomieszczen_wzorekzaproszenia_lakowe_a4_gotyk2_druk_zielona_goramenu_foliowane_a3_skladane_bigowanekartki_swiateczne_wkladka_ornament_metalizowany_zielona_gorametki_etykiety_odziezowe_druk_bigowanie_dziurkowanieulotka_skladana_a4_kreda_135g_blysk_cennik_kosmetycznymenu_foliowane_kawiarnia_bar_a4_skladane_zielona_gorawizytowki_90x50_foliowanewizytowki_plastikowe_0,5karty_85x55_karton_foliowane_blysklitery_styrodur_3cm_zielona_goraoklejanie_okien_folia_zielona_goraoklejanie_aut_reklama_zielona_gora_dachtabliczka_dystanse_folia_mrozona_plexi_10mm_zielona_gorabony_zaproszenie_druk_kokardki_perlowy_slubneoklejanie_szyb_napisy_3d_mrozona_owv_zielona_gorareklama_na_aucieoklejanie_auta_foliakaretka_sztab_ratownictwaplexi litery 3dlitery_3d_zielona_goraszarfa_reklamowakasetony_zielona_gorasiatka_mesh_reklama_zewnetrznalitery 3d, styrodur, mat. grawerskilitery 3d, styrodurowv, siateczkaoklejanie okienoklejanie okien_owvplakaty akcji promocyjnejoklejanie witryn od wewnatrzoklejanie samochodu folia wylewanaoklejanie auta siatkaulotka a6 koloroklejanie auta folia wylewana i polwylewana, kolorgrafika ci?ta, proste napisy z foliioklejanie witryn aptekikosmetyki_gazetaoklejanie_aut_przewozowychoklejanie aut_przewozowychulotka dla gastronomiiulotkaulotka dla gastronomiido gazetybanerbanerkompleksowa obs?ugaoklejanie_autoklejanie_witryn_foliaoklejanie_okien_mro?onaoklejanie_witryn_sklep1oklejanie_witryn_mro?onaoklejanie_witryn_sklepowychstojak reklamowystojak reklamowyrollupoklejanie pojazdówulotkilodyplakatgazeta2gazetaaran?acja witrynplakaty_4kosmetykikatalogulotki_dzieciplakaty_3okno_2ulotkizag?ówekkasetonszyldplakatyplakaty2kalendarzpotykaczowvplakatetykietaulotkaauto2

 


projekt graficzny OnCafe, wykonanie GeaD.pl
Stronę można wyszukać po następujących słowach:strony internetowe, sklepy internetowe, www, banery, cms, pozycjonowanie