Regulamin i zasady składania zamówień. On Cafe Zielona Góra


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa sposób i formę zamawiania usług oferowanych przez „On Cafe” Z.G. zwane dalej Wykonawcą. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane tylko w formie pisemnej na adres e-mail: oncafe@o2.pl, reklama@oncafe.pl lub osobiście po kontakcie z zamawiającym i podpisaniu protokołu zamówienia. Zamawiający zostanie poniformowany o sposobie przeprowadzenia porcedury zamowienia druku czy usługi.

2. Każde zamówienie musi zawierać (dotyczy zamówienia składanego poprzez e-mail):
- nazwa usługi, ilość, wielkość, materiał, proponowany termin i sposób odbioru, produktu/usługi.
informacje o dostarczonych materiałach źródłowych, (przy wyborze opcji wykonania projektu graficznego do zamówienia) lub informacje o dostarczeniu gotowego projektu.

3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-maila zwrotnego z potwierdzeniem złożonego zamówienia wraz z wstępną wyceną wykonania usługi oraz terminem realizacji. Osoba Zlecająca zobowiązana jest do ostatecznej akceptacji zamówienia po dokładnej wycenie i wyborze materiałów (przesłanie e-maila zwrotnego z podpisem "Akceptuję i potwierdzam zamówienie").

4. Przy zamówieniach dokonywanych po raz pierwszy wymagamy przedpłaty w wysokości 50% -100% wartości zamówienia, 100% wartości kosztów wykonania projektu graficznego lub płatności gotówką przy odbiorze. Z opcji przedpłat, zaliczek mogą być zwolnieni tylko zaufani i stali klienci firmy.


REALIZACJA 

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie pisemnej akceptacji: ostatecznej wersji projektu, materiałów użytych w zleceniu, terminu wykonania zlecenia.

2. Czas i miejsce realizacji ustalamy indywidualnie w zależności od formy i wielkości zamówienia. W przypadku wyboru opcji oklejania pojazdów wybieramy dogodniejsze dla nas opcje w celu przyspieszenia czasu montażu grafiki. „On Cafe” nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (np. brak akceptacji projektów, dostarczenia wymaganych dokumentów).

3. W przypadku realizacji dotyczącej druków z materiałów powierzonych klienta „On Cafe” nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego w treść, kolorystykę, błedy w treści możemy poprawić z własnej woli, nie jest to nasz obowiązek. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego dla nadesłanej pracy „On Cafe” nie ponosi odpowiedzialności za końcowy efekt kolorystyczny gotowego produktu.

4. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania usługi naruszającej przepisy prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich. Wykonawca za odmowę wykonania takiej usługi nie ponosi odpowiedzialności.

5. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez „On Cafe” produktów w materiałach reklamowych, stronie www, jako część ekspozycji np. na targach, pokazu jakości druku.

DOSTARCZENIE/ ODBIÓR ZLECEŃ /USŁUG

Preferowane opcje realizowane w naszej firmie to:
- odbiór osobisty w mieście siedziby firmy, tj. Zielona Góra, dowóz do klienta!
- przesyłka kurierska: W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia w czasie transportu bezwzględnie wymagane jest natychmiastowe sporządzenie odpowiedniego protokołu (formularz posiada kurier). Następnie jak najszybciej prosimy o kontakt. Protokół szkody, to jedyna podstawa do rozpatrzenia reklamacji a odpowiedzialność ponosi firma , której zelcamy transport zamówienia.
   Odbiór usług jest potwierdzany przez klienta pisemnie na formularzu protokołu odbioru towaru/usług.


PROJEKTY GRAFICZNE/PRAWA AUTORSKIE

1. Wymagamy dostarczenia materiałów potrzebnych do opracowania projektu:
- treść zamieszczonych informacji: np. promocja na dziś!, tylko u nas.......
- wybór typu projektowania (forma grafiki wektorowej, bitmapy, forma mieszana)
- zdjęcia, materiały formowe klienta typu: znak towarowy, produkt,

2. Dalsze postępowanie, jak w punkcie 3, w dziale „zamówienia”, czyli opis-zamówienie-akceptacja projektów.

3. Każdą przesłaną przez nas próbkę projektu należy dokładnie sprawdzić: poprawność tekstu, sprawdzić zmiany itp.
Klient w cenie projektu ma możliwość naniesienia do 3 zmian. Następne zmiany są już płatne dodatkowo w zależności od ilości czasu poświęconego (minimum 30 zł netto/ za każde zmiany).


4. Poprzez projektowanie mamy na myśli usługę wykonania ustawień graficznych, tj. kompozycji, tekstu, koloru itp. oraz przygotowanie do druku zaakceptowanej wersji projektu. Wszelkie prawa związane z projektem należą do „On Cafe”, dopóki Klient nie zdecyduje się na wykupienie praw autorskich do projektu lub opcji wykupienia możliwości edycji projektu (pliki otwarte), za dopłatą ustalaną indywidualnie w zależności od złożoności projektu.

5. Po akceptacji wersji ostatecznej projektu następuje przejście do etapu realizacji lub zakończenie zlecenia protokołem odbioru usługi i wystawieniem dowodu zlecenia (fv, paragon). Materiały przekazane przez Zamawiającego do wykonania projektu (nośniki informacji, projekty, slajdy, zdjęcia)
zostaną zwrócone do klienta na jego pisemną prośbę lub zniszczone po 30 dniach od realizacji zamówienia.


6. Wszystkie znaki firmowe i nazwy produktów znajdujące się na stronach WWW i w innych materiałach promocyjnych należących do  Agencję Reklamową „On Cafe” są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy Ustawy o Ochronie Praw Autorskich. Znaki firmowe znajdujące się na stronie firmowej agencji reklamy zostały załączone wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie naruszają praw firm będących ich właścicielami.

7. Składając zamówienie Klient poświadcza, że posiada prawa do powielania dostarczonych materiałów.
„On Cafe” nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne realizowanych zleceń, w szczególności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.

 

PŁATNOŚCI

1. Akceptujemy następujące płatności:
- płatność gotówką przy odbiorze
- przedpłata/ zaliczka na konto bankowe
- przelew na konto z odroczonym terminem płatności (4, 7 lub 14 dni) - opcja dla zaufanych klientów firmy.

2. Zaliczka pobierana jest w wysokości min. 30% wartości zamówienia, która zostaje odjęta od ostatecznej kwoty zlecenia. Po wpłacie klient otrzymuje potwierdzenie wpłaty zaliczki. Płatności należy dokonywać w siedzibie firmy lub poprzez wpłatę na konto bankowe pracowni:
on Cafe identyfikacja wizualna Piegdoń Anita, ul. Fabryczna 5/6 , 65-410 Zielona Góra, 45 1140 2017 0000 4002 0793 7545

REKLAMACJE

1. Reklamację dotyczącą wykonanej usługi Zamawiający zobowiązany jest zgłosić na piśmie w terminie nie później niż 10 dni od daty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.

2. Wady części zamówienia druku/ usługi nie uprawniają do reklamacji całości zlecenia.

3. W przypadku błędu z winy Wykonawcy zobowiązuje się on wykonać zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że strony postanowiły inaczej. Jeśli błąd wystąpił z winy Zamawiającego (np. źle przygotowane materiały), Zamawiający nie ma prawa wnosić roszczeń.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia zniszczone podczas wysyłki, odpowiedzialność leży po stronie przewoźnika.

5. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego lub przed sądami powszechnymi w Zielonej Górze.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.09.2011 r. do odwołania. (zmiany 29.04.2016 r.)

 


Galeria:

szyld_litery_3doklejanie_okien_folia_do_szklatabliczka_przydrzwiona_na_dystansach_plexaoklejanie_auta_folia_wylewanalitery_3d_styrodur_kolory_zielona_gora_literkitablica_reklamowa_szyld_lubuskieoklejenie_okien_folia_owv_siatka_zielona_gorapotykacz_koziolek_stojak_reklamowy_zielonba_gorabony_numerowanelitery_styrodur_plexaoklejanie_okien_zielona_goraplakaty_zielona_gora_wydruktablica_reklamowa_litery_styrodur_malowanystyrodur_malowany_litery_3dkaseton_folia_plexa_owalny_konstrukcja2okleajnie_tablic_folia_odblaskowapotykacz_z_grafika_folia_odblaskowatablica_dibond_na_dystansach_folia_kolorpotykacz_metalowy_z_grafikalitery_3d_malowany_styrodur_montazoklejanie_auta_folia_kolorlitery_3d_styrodur_fakturaszyld_reklamowy_styrodur_dibond_3dtabliczki_naklejane_kieszen_pcvoklejanie_szyb_folia_mrozona_od_srodkaoklejanie_okien_wystawowych_folialitery_wycinane_z_plexy_naklejane_na_scianefolia_mrozona_oklejanie_okien_zielona_goraoklejanie okienfolia_zadrukowana_monomerycznadibond_styrodur_folia_szyld_3dplexa przezroczysta okejona folią na dystansachfolia matowa kolorowa- oklejenie szybyszyld na dystansach plexa 5-8mm przeroczysta, zadruk kolorowa foliakaseton podświetlany ledy; oklejony folią kolorowąstyrodur niemalowany montażfrezowana plexi 10mm ledy folia mrożonaplexa przezroczysta okejona folią na dystansachstojak reklamowy oklejonyszyld_dibond_frezowany_plexa_logodibond_czarny_styrodur_folia_szyld_3dsiatka mesh mocowana podnośnikiemzasłanianie pomieszczeń, oklejanie okienfolia_mrozona_oklejanie_pomieszczen_wzorekzaproszenia_lakowe_a4_gotyk2_druk_zielona_goramenu_foliowane_a3_skladane_bigowanekartki_swiateczne_wkladka_ornament_metalizowany_zielona_gorametki_etykiety_odziezowe_druk_bigowanie_dziurkowanieulotka_skladana_a4_kreda_135g_blysk_cennik_kosmetycznymenu_foliowane_kawiarnia_bar_a4_skladane_zielona_gorawizytowki_90x50_foliowanewizytowki_plastikowe_0,5karty_85x55_karton_foliowane_blysklitery_styrodur_3cm_zielona_goraoklejanie_okien_folia_zielona_goraoklejanie_aut_reklama_zielona_gora_dachtabliczka_dystanse_folia_mrozona_plexi_10mm_zielona_gorabony_zaproszenie_druk_kokardki_perlowy_slubneoklejanie_szyb_napisy_3d_mrozona_owv_zielona_gorareklama_na_aucieoklejanie_auta_foliakaretka_sztab_ratownictwaplexi litery 3dlitery_3d_zielona_goraszarfa_reklamowakasetony_zielona_gorasiatka_mesh_reklama_zewnetrznalitery 3d, styrodur, mat. grawerskilitery 3d, styrodurowv, siateczkaoklejanie okienoklejanie okien_owvplakaty akcji promocyjnejoklejanie witryn od wewnatrzoklejanie samochodu folia wylewanaoklejanie auta siatkaulotka a6 koloroklejanie auta folia wylewana i polwylewana, kolorgrafika cięta, proste napisy z foliioklejanie witryn aptekikosmetyki_gazetaoklejanie_aut_przewozowychoklejanie aut_przewozowychulotka dla gastronomiiulotkaulotka dla gastronomiido gazetybanerbanerkompleksowa obsługaoklejanie_autoklejanie_witryn_foliaoklejanie_okien_mrożonaoklejanie_witryn_sklep1oklejanie_witryn_mrożonaoklejanie_witryn_sklepowychstojak reklamowystojak reklamowyrollupoklejanie pojazdówulotkilodyplakatgazeta2gazetaaranżacja witrynplakaty_4kosmetykikatalogulotki_dzieciplakaty_3okno_2ulotkizagłówekkasetonszyldplakatyplakaty2kalendarzpotykaczowvplakatetykietaulotkaauto2

 


projekt graficzny OnCafe, wykonanie GeaD.pl
Stronę można wyszukać po następujących słowach:regulamin